Schoorsteenrenovatie/ plaatsing flexibele voeringen

Oude schoorstenen zijn vaak in slechte staat. Het is daarom van belang dat de schoorsteen wordt geïnspecteerd en indien nodig  wordt gerenoveerd voordat u een gashaard of (open) haard aansluit op het bestaande schoorsteenkanaal. Mocht er een schoorsteenlekkage zijn dan kan er rookoverlast optreden met een risico op koolmonoxidevergiftiging. In de meeste gevallen wordt er in het bestaande rookkanaal dan een RVS flexibele schoorsteenvoering ingebracht.

Is uw schoorsteen in slechte staat dan kunt u uw schoorsteen door van Echtelt en Zoon laten inspecteren. Veel voorkomende gebreken die in de praktijk voorkomen zijn scheuren in de gecementeerde bovenplaat, los zittende stenen en scheuren. Daarnaast kunnen voegen door weersinvloeden zoals regen en vorst zijn beschadigd of door ouderdom zijn los geraakt wat lekkage of losrakende stenen tot gevolg kan hebben.

Kanaalinspectie

Gebreken aan de binnenkant van het schoorsteenkanaal worden door een camera- inspectie in beeld gebracht. Aan de hand van de bevindingen wordt er een technisch advies/rapport uitgebracht inclusief aanbevelingen. Een camera inspectie is nauwkeuring en geeft ons tevens informatie over de lengte en de diameter van de eventueel te plaatsen flexibele voering. Het inspectie rapport is een belangrijk document om ook bij uw verzekeringspapieren te houden. Zo kunt u altijd aantonen dat u het kanaal officieel heeft laten beoordelen/onderzoeken.

Op basis van alle bevindingen maken wij vervolgens een offerte voor de levering en plaatsing van de flexibele voering.

Prijzen

Camera-inspectie: de kosten voor een camera-inspectie bedragen € 165,- incl. btw.