Van Echtelt DE-gecertificeerd!

Op grond van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES) bevordert de Nederlandse overheid dat houtgestookte haarden, kachels en ketels alleen nog worden geïnstalleerd door, of onder toezicht van, een gecertificeerde installateur die in het bezit is van een diploma van een namens de overheid geaccrediteerde vakopleiding.

Het begrip "gecertificeerd DE-installateur" sluit aan bij de tekst in de Europese
Richtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse regelgeving.
Het betreft de persoon die de haard, kachel of ketel daadwerkelijk bij u
installeert of daarop toezicht houdt. In de praktijk is deze persoon eigenaar van
een installatiebedrijf of daar als medewerker in dienst.

Middels deze DE-certificering weet u zeker dat uw toestel is geïnstalleerd door een vakkundig installateur die, om zijn certificering geldig te houden, regelmatig moet deelnemen aan opleidingen en examens die namens de overheid jaarlijks worden gecontroleerd en geaccrediteerd.

"DE VERVUILENDE HOUTKACHEL"

Of hoe de media achterop hinkt

Het is u vermoedelijk ook niet ontgaan, de negatieve berichtgeving in de media i.v.m. de uitstoot van houtkachels. Dit terwijl de uitstoot van de actuele houtkachel maar liefst 90% lager ligt (!) dan deze van de "oldtimers" waarmee de VMM haar berekeningen heeft gemaakt.

Los daarvan, maken wij hier graag een belangrijke kanttekening bij: vanaf eind november 2016 zijn de normen inzake CO, fijnstof en emissie een stuk strenger - net om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

G.B. van Echtelt en Zoon zijn continu in de weer om onze producten aan te passen aan de strengste vereisten. Samen met onze leveranciers zijn we daar dan ook in geslaagd! Sterker nog: onze waarden liggen voor bepaalde modellen nog een stuk lager dan de minimale eisen.

 

Ecologische houtkachels: het kan wel!

Laat u dus vooral niet van de wijs brengen door deze negatieve en foutieve berichtgeving, maar investeer juist in een milieuvriendelijke houtkachel. 

Hieronder leest u het officiële persbericht van Agoria (de overkoepelende organisatie voor o.a. kachel- en haardenverdelers:

 

Persbericht:

Agoria-CIV over houtkachels: Negatief stookadvies of positief koopadvies? 

“Fijnstofemissies door houtverbranding zullen pas dalen met effectief vervangingsbeleid” 

Woensdag 12 oktober 2016 — In een reactie op de recente berichtgeving rond de publicatie van het rapport “Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag Immissiemeetnetten – 2015” van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wijst Agoria-CIV, die de fabrikanten en importeurs van kachels en haarden groepeert, op het belang van de vervanging van oudere toestellen om de uitstoot van fijn stof door houtverbranding te beperken. 

Agoria-CIV betwist de door de VMM gepubliceerde cijfers en grafische voorstellingen. Agoria-CIV komt hier nog ten gronde op terug, maar wijst nu er al op dat met het huidige beleid de uitstoot van fijn stof door houtverbranding niet noemenswaardig afneemt.

Wanneer de VMM beweert dat ‘de fijnstofemissie van 4 uur stoken in een houtkachel overeenstemt met 600 km rijden met een bestelwagen’, heeft men het over een oldtimer, stelt Agoria-CIV. Jammer genoeg bestaat een groot deel van de houtkachels in Vlaanderen momenteel uit oldtimers. Op basis van Europese studies is duidelijk dat indien alle oude toestellen voor houtverbranding vervangen zouden worden door performante, moderne toestellen, de uitstoot van fijn stof met bijna 90% zou verminderen. Dat is de uitdaging, te meer omdat de Europese Unie brandhout formeel heeft erkend als hernieuwbare energiebron. Binnen de Europese 20/20/20-doelstelling speelt brandhout een belangrijke rol. In vele Europese landen wordt houtverbranding gepromoot om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo bijvoorbeeld kan de consument in Frankrijk een deel van de aankoop van een gecertifieerde houtkachel aftrekken van de personenbelasting.

Zelfs in de meest pessimistische scenario’s stoten moderne houtkachels en inbouwhaarden 10 maal minder fijn stof uit dan vergelijkbare oudere toestellen en zelfs 20 maal minder dan open haarden. Bovendien is het fijn stof uit moderne houtverbranding 5 maal minder toxisch en wordt het 16 maal sneller weer uitgeademd, omdat het eerder mineraal is van aard en nagenoeg geen koolwaterstoffen bevat.

Dat houtkachels een belangrijke bijdrage leveren tot de fijnstofemissies in Vlaanderen is al vele jaren oud nieuws. Het beleid en de communicatie ter zake blijft de laatste jaren evenwel beperkt tot negatieve stookadviezen en de promotie van slimme stookmethodes. Het is nog maar eens duidelijk dat dit alleen nog niet geleid heeft tot een daling van de fijnstofemissies.

Het “Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen” uit 2010, waarvan in november dit jaar Fase 3 van kracht wordt, garandeert een minimale uitstoot van alle actuele toestellen. Er is ook effectieve controle op deze wetgeving, om onder meer niet conforme, goedkope importtoestellen uit de markt te weren.

In deze tijden van budgettaire beperkingen bij de overheid vraagt Agoria-CIV niet eens om financiële tegemoetkomingen voor de vervanging van oude houtkachels of open haarden. Een negatief stookadvies voor houtkachels en haarden “zonder Europees keuringsbewijs” zou in de perceptie van de consument al veel verschil maken. Het zou nog niet eens beperkt moeten worden tot dagen dat er te veel fijn stof in de lucht zit. En het hoeft dan zelfs helemaal niet alleen maar bij sensibilisering te blijven.

Alle leden van Agoria-CIV hebben er zich al jaren geleden toe geëngageerd om in samenwerking met diverse overheden verder werk te maken van een verbetering van het aanbod aan performante toestellen, van een betere opleiding van installateurs, van meer sensibilisering rond de beste stookmethodes, enz.  Laat een negatief stookadvies vergezeld gaan van een positief koopadvies voor meer performante toestellen en we krijgen een beleid dat echt werkt.